Príprava na 1. sväté prijímanie 2018

 

Úvodné organizačné stretnutie pre rodičov bude 1.12. 2017 o 18.45 na fare.

Prvé stretnutie pre deti a rodičov bude  15.12. 2017 pri svätej omši o 18.00

Prihláška na stiahnutie je vo formáte pdf tu.

Vyplnenú prihlášku treba odovzdať do 1. 12. 2017 na farskom úrade.

 

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 19. 11. 2017

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

20. 11. 2017

Féria

18.00

+ Mária, Pavol a Jozef

UTOROK
21. 11. 2017

Obetovanie Panny Márie

18.00

+ starí rodičia Katarína a Jakub

STREDA

22. 11. 2017

Sv. Cecílie, panny a mučenice

18.00

+ manžel Pavel

ŠTVRTOK

23. 11. 2017

Féria

Sv. Klementa I., pápeža

18.00

+ otec Pavel

PIATOK

24. 11. 2017

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza,

a spoločníkov, mučeníkov

18.00

+ syn

SOBOTA

25. 11. 2017

Féria

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny mučenice

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu, Mareka, Šarlotku  a Timona

NEDEĽA

26. 11. 2017

SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

07.30

+ rodičia Júliana a Jozef

09.00

Za farnosť

10.30

Za Božie požehnanie a zdravie

 pre Matúša, Niku a Matiasa

18.00

+rodičia, starí rodičia z obidvoch strán , brat a synovec

*         Prihlášky pre deti na prvé sv. prijímanie v našej farnosti nájdete vzadu na stolíku alebo aj na webovej stránke farnosti. Odovzdať ich treba na fare do 1.12. 2017. Informácie sú na prihláške.

*         Dnes je jesenná zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať!

*         Charita Banská Bystrica prosí o pomoc s teplým oblečením a dekami, obuvou pre ľudí bez domova. Priniesť to môžete na charitu Tajovského  1, Banská Bystrica.

*         Podobne aj komunita sv. Egídia v Banskej Bystrici vás pozýva zapojiť sa do zimnej zbierky vecí pre ľudí bez domova. Bližšie informácie nájdete na výveske.

*         Svätý Otec František na október 2018 zvolal biskupskú synodu na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania.  Aby to bola naozaj synoda nielen o mladých, ale aj s mladými, mladí z celého sveta dostávajú možnosť vyjadriť svoj názor a ovplyvniť túto synodu. Prostriedkom je online dotazník na stránke www.mamnazor.sk, ktorý treba vyplniť do 30. 11. 2017.

*         Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica, srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok  30. novembra od  830 do 1300 hod.

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 12. 11. 2017

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

13. 11. 2017

Féria

18.00

+ Margita (nedožitých 100 r.)

UTOROK
14. 11. 2017

Féria

18.00

+ manžel Leopold

STREDA

15. 11. 2017

Féria
Sv. Alberta Veľkého,
biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

+ Jozef, Katarína a Anna

ŠTVRTOK

16. 11. 2017

Féria
Sv. Margity Škótskej, Sv. Gertrúdy

18.00

+ svokrovci Berta a Martin

PIATOK

17. 11. 2017

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

18.00

+ rodičia Mária a Ľudovít

SOBOTA

18. 11. 2017

Féria

Výročie posv. bazilík sv. Petra a sv. Pavla

18.00

+ Etuška, Karolína a Jozef

NEDEĽA

19. 11. 2017

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

Poďakovanie za 80 rokov života Oľgy s prosbou o ďalšie božie milosti

09.00

Za farnosť

10.30

+ Anton Hraško (1.výročie)

18.00

+ syn Peter, otec, svokrovci,
švagrovci a švagriné

*         Prihlášky pre deti na prvé sv. prijímanie v našej farnosti nájdete vzadu na stolíku alebo aj na webovej stránke farnosti.

*         Budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na kňazský seminár. Náš kňazský seminár má v tomto akademickom roku 28 seminaristov, ktorí sa pripravujú na prijatie kňazskej vysviacky.  Prosíme, podporujme ich aj svojimi modlitbami, aby ostali verní Pánovmu povolaniu.

*         V rámci týždňa Cirkvi pre mládež sa uskutoční ďalší ročník Godzone tour. Najbližšie podujatie je v Brezne v stredu 15. 11. o 18:00. V stredu preto nebude katechéza na fare.

*         Svätý Otec František na október 2018 zvolal biskupskú synodu na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania.  Aby to bola naozaj synoda nielen o mladých, ale aj s mladými, mladí z celého sveta dostávajú možnosť vyjadriť svoj názor a ovplyvniť túto synodu. Prostriedkom je online dotazník na stránke www.mamnazor.sk, ktorý treba vyplniť do 30. 11. 2017.

*         Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica, srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok  30. novembra od  830 do 1300 hod.

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 5. 11. 2017

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

6. 11. 2017

Féria

18.00

+ synovec, brat a rodičia z oboch strán

UTOROK
7. 11. 2017

Féria

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a rodinu

STREDA

8. 11. 2017

Féria

18.00

+ rodičia Margita, Jozef, Mária a Ernest

ŠTVRTOK

9. 11. 2017

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa,
 Zlaticu a rodinu

PIATOK

10. 11. 2017

Sv. Leva Veľkého, pápeža
a učiteľa Cirkvi

18.00

+ syn Zoltán a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA

11. 11. 2017

Sv. Martina z Tours, biskupa

18.00

+ starí rodičia a krstný mama

NEDEĽA

12. 11. 2017

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ manžel Július

09.00

Za farnosť

10.30

Za Božie požehnanie pre Timejku,
Martinka a Elišku

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Mira, Lucku, Maťa a Lucku


*         Prihlášky pre deti na prvé sv. prijímanie v našej farnosti nájdete vzadu na stolíku alebo aj na webovej stránke farnosti.

*         Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.

*         V nedeľu 12.11. v našej kongregácii slávime deň podpory misionárského povolania. Naši študenti pri sv. omšiach o 9.00 a o 10.30 sa s nami podelia so svedectvom o svojom povolaní.

*         Dekanátna kňazská rekolekcia bude vo štvrtok 9.11. v Badíne, začne sv. omšou o 9.00 vo farskom kostole.

*         Na výveske nájdete plagáty viacerých ponúk na akcie UPC a pre rozvedených.

*         Úplné odpustky v prospech zosnulých:
Do 8. novembra nábožnou návštevou cintorína a ľubovoľnou modlitbou za zosnulých.

* Treba splniť aj obvyklé podmienky: byť v stave posväcujúcej milosti (spoveď krátko predtým alebo   potom), prijať Sviatosť Oltárnu, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a ďalej vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť aj k ľahkému hriechu.

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 29. 10. 2017

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

30. 10. 2017

Féria

18.00

+ z rodiny Chudíkovej a Šupolíkovej

UTOROK
31. 10. 2017

Féria

18.00

+Aurélia, Dezider, Lýdia, starí a krstní rodičia

STREDA

1. 11. 2017

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Slávnosť

(prikázaný sviatok)

07.30

+ rodičia Maria a František

09.00

Za farnosť

10.30

Poďakovanie za dar života z príležitosti 94. narodenín s prosbou o Božie požehnanie
a ochranu Panny Márie pre Irenu

18.00

Božie požehnanie pre Martina s rodinou

ŠTVRTOK

2. 11. 2017

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

8.00

+ Václav Hladký (1. výr.) a dcéra Beatka

18.00

+ Mária, Martin a starí rodičia

PIATOK

3. 11. 2017

Féria

Sv. Martina Porres, rehoľníka

18.00

+ biskupi a kňazi diecézy

SOBOTA

4. 11. 2017

Sv. Karola Borromea, biskupa

18.00

+Zuzka a Viliam

NEDEĽA

5. 11. 2017

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ Elena

09.00

Za farnosť

10.30

Poďakovanie za dar života s prosbou o Božie požehnanie pre Mariána

18.00

Za Božie milosrdenstvo pre + rodičov Imricha a Máriu, súrodencov Jána Máriu a Imricha

*         Prihlášky pre deti na prvé sv. prijímanie v našej farnosti nájdete vzadu na stolíku alebo aj na webovej stránke farnosti.

*         Zbierkou z minulej nedele sme podporili misie sumou 747-€.  Prvonedeľná zbierka v mesiaci október bola 462-€.

*         Vo štvrtok  2.11. pred sv. omšou o 17.30 bude na cintoríne krátka pobožnosť za zosnulých.

*         V tomto týždni spovedáme od 17.30 okrem štvrtka.

*         Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania. Prvý piatok – navštívime chorých; po sv. omši bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Prvá sobota – fatimská púť na Starých Horách.

*         Úplné odpustky v prospech zosnulých:
1. V stredu od 12.00 a v štvrtok  2.11 celý deň ak sa pri nábožnej návšteve kostola alebo kaplnky pomodlí vyznanie viery (Verím v Boha) a modlitbu Otče náš.
2. Od 1. do 8. novembra nábožnou návštevou cintorína a ľubovoľnou modlitbou za zosnulých.

* Treba splniť aj obvyklé podmienky: byť v stave posväcujúcej milosti (spoveď krátko predtým alebo   potom), prijať Sviatosť Oltárnu, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a ďalej vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť aj k ľahkému hriechu.

*         Vzadu si môžete kúpiť tzv. Sviečku za nenarodené deti a podporiť zbierku Fóra života na potreby ochrany života a prirodzenej rodiny. Sviečka malá za 1€ a veľká sklená za 4€.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 15. 10. 2017

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

16. 10. 2017

Sv. Gerarda Majellu CSsR, rehoľníka

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti

UTOROK
17. 10. 2017

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka

18.00

+ Jozef a Magdaléna

STREDA

18. 10. 2017

Sv. Lukáša, evanjelistu

sviatok

18.00

+ Stanislav

ŠTVRTOK

19. 10. 2017

Féria
Sv. Pavla z Kríža, kňaza

18.00

+ rodičia, starí rodičia a Jozef

PIATOK

20. 10. 2017

Féria

18.00

+ manžel Roman

SOBOTA

21. 10. 2017

Féria

18.00

+ Emília, Jozef a rodičia z oboch strán

NEDEĽA

22. 10. 2017

 

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

07.30

+ manžel Pavel a rodičia z oboch strán

09.00

za farnosť

10.30

Za zdravie a Božiu  pomoc pre Zuzanu a rodinu

18.00

+ otec Ladislav a brat Ladislav

*         Budúca nedeľa je misijná nedeľa. V tento deň veriaci v každej diecéze, farnosti či kresťanskej inštitúcii po celom svete osobitne pamätajú vo svojich modlitbách na misionárov a misijné dielo Cirkvi. Tento deň je okrem modlitieb spojený aj s finančnou zbierkou na podporu misií v rôznych krajinách sveta, kde Cirkev pôsobí skrze misionárov (tzv. zbierka na misie).

*         Prežívame 100 jubileum fatimských zjavení. V tomto mariánskom mesiaci vás pozývame k spoločnej modlitbe sv. ruženca o 17.25 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach.

*         V pondelok slávime spomienku sv. Gerarda, pri sv. omši bude požehnanie matiek v požehnanom stave.

*         V utorok 17.10. o 18.00 v Aule Beliana na Tajovského 40 bude diskusia pod titulom Za Boha a za národ?. Ako jeden z hostí sa jej zúčastní aj generálny vikár našej diecézy Branislav Koppal. Témou diskusie bude kresťanstvo – jeho základy, historický vývin, a tiež jeho vzťah k iným náboženstvám, národom, či kultúram. Plagát na výveske.

*         V stredu 18.10. pozývame pripojiť sa k modlitbe za jednotu a pokoj prostredníctvom výzvy Milión detí sa modlí ruženec. Pomodlime sa doma alebo tam, kde budeme, o 9.00 modlitbu ruženca. Viac informácii na webe  www.miliondeti.sk 

*         V sobotu 21. 10. o 10.00 sa v rámci stretnutí nezadaných vo farskom pastoračnom centre na Fončorde uskutoční prednáška na tému Slobodný katolík a hľadanie plnosti života.

*         Na výveske nájdete plagát o cykle katechéz v Diecéznom centre JPII. Prihlásiť sa je potrebné do konca októbra.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 8. 10. 2017

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

9. 10. 2017

Féria
Sv. Dionýza a spoločníkov, mučeníkov

18.00

Poďakovanie za 60 rokov  života s prosbou o Božie požehnanie do ďalších dní

UTOROK
10. 10. 2017

Féria

18.00

+ Veronika (1. výročie)

STREDA

11. 10. 2017

Féria

Sv. Jána XXIII, pápeža

18.00

+ svokrovci a svatovci

ŠTVRTOK

12. 10. 2017

Féria

18.00

+ z rodín Chudíkovej a Šupolíkovej

PIATOK

13. 10. 2017

Féria

18.00

Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov spoločného  života vo sviatostnom manželstve

SOBOTA

14. 10. 2017

Féria
Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka

18.00

+ rodičia a starí rodičia

NEDEĽA

15. 10. 2017

 

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

07.30

Za zdravie a Božie požehnanie
pre Miroslavu a Petra

09.00

za farnosť

10.30

+ Jozef

18.00

+ Mária, Martin a starí rodičia z oboch strán


*         Prežívame jubileum fatimských zjavení, pri ktorých Panna Mária vyzvala veriacich k modlitbe sv. ruženca a obetovaniu ťažkostí života za obrátenie hriešnikov. V tomto mariánskom mesiaci vás pozývame k spoločnej modlitbe sv. ruženca. Ruženec s rozjímaniami sa budeme modliť o 17.25.

*         13. októbra si pripomíname 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime. V tento deň sa na Starých horách uskutoční jubilejná púť. Bližšie info na výveske.

*         Pokračujeme tento týždeň v modlitbe novény k sv. Gerardovi - pred jeho sviatkom 16.10, ktorú sa budeme modliť na záver sv. omše.

*         Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti

*         Dekanátna kňazská rekolekcia bude vo štvrtok 12.10., začne sv. omšou o 9.00 v katedrále.

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 17. 9. 2017

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

18. 8. 2017

Féria

18.00

Poďakovanie za dar spoločného života s prosbou o Božie požehnanie a milosti pre celú rodinu

UTOROK
19. 8. 2017

Féria
Sv. Januára, biskupa a mučeníka

18.00

Poďakovanie za 69 rokov života s prosbou o Božie požehnanie do ďalších dní

STREDA

20. 8. 2017

Sv. Andreja Kim Taegona, kňaza, sv. Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Olinku a Peťa a božie milosti pre ich manželský život

ŠTVRTOK

21. 8. 2017

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

18.00

+ Pavlínka a za Božie požehnanie pre
jej sestru Charlottku s rodinou

PIATOK

22. 9. 2017

Féria

18.00

Poďakovanie za dar 65 rokov života s prosbou o Božie požehnanie pre celú rodinu

SOBOTA

23. 9. 2017

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

18.00

+ Florián a Magdaléna

NEDEĽA

24. 9. 2017

 

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

07.30

+ František a Júlia

09.00

Za farnosť

10.30

+ Jozefka a zosnulí z rodiny
Pavlovej a Molekovej

18.00

Poďakovanie za 45 rokov manželstva  s prosbou o Božie požehnanie do ďalších rokov

*         Vyšla životopisná publikácia o živote a pôsobení biskupa Petra Dubovského. Môžete si ju zakúpiť vzadu pri knihách. Cena je 8,- eur.   

*         Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu, záväzný je jeden deň a v našom kostole to bude v piatok. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

*         Chceme povzbudiť dospelých, ktorí ešte neprijali všetky iniciačné sviatosti (sv. krstu, eucharistie, birmovania) k príprave a ich následnému prijatiu. Kto by mal záujem, môže sa informovať v najbližších týždňoch na farskom úrade.

*         Organový festival VIVAT VOX ORGANI pokračuje v stredu 20.9.2017 koncertom v katedrále, pri ktorom sa predstaví organista David di Fiore.

*         Pozývame chlapcov narodených v.r.2004, 2005, 2006, 2007 - ktorí majú radi hokej/hokejbal do súťaže Hokejbalovej Extraligy, ktorú zastrešuje Slovenská hokejbalová únia. Súčasťou prípravy na súťaž sú tréningy, ktoré bývajú v Saleziánskom mládežníckom stredisku na Sásovej dvakrát do týždňa - utorok a štvrtok o 17:00. Tiež pozývame chlapcov mladších ako 17.rokov, k zapojeniu sa do Saleziánskej hokejbalovej ligy. Bližšie informácie v sprievodnom liste a na plagáte. Kontaktná osoba Peter Jurčišin - Kukľa, salezián/0911911544

*         Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, biskup Marián Chovanec dožil okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18. septembra 2017 si pripomína 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prosím Vás, drahí bratia a sestry o modlitby za neho, aby mu Pán Boh dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu ľudských duší.

Modlime sa, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a sv. Františka Xaverského pán biskup Marián stále viac zrastal so svojou diecézou, aby v jeho diecéze nikdy nechýbal dostatok služobníkov oltára, kňazské a rehoľné povolania a tiež živá viera a horlivosť veriacich.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 10. 9. 2017

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

11. 8. 2017

Féria

18.00

Poďakovanie Pánu Bohu

za úspešné ukončenie štúdia

UTOROK
12. 8. 2017

Mena prebl. Panny Márie

18.00

+ syn Ivan Dobiás

STREDA

13. 8. 2017

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

+ Jozef, Alžbeta, Ondrej

ŠTVRTOK

14. 8. 2017

Povýšenie svätého kríža

sviatok

18.00

Za dar lásky v rodine

a dar viery pre Dominika

PIATOK

15. 9. 2017

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

slávnosť

8.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti

18.00

+ sestra Ida

SOBOTA

16. 9. 2017

Sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov

18.00

+ rodičia a starí rodičia

NEDEĽA

17. 9. 2017

 

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

07.30

+ z rodiny

09.00

Za farnosť

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexandra

18.00

+ syn Peter, svokrovci, otec,

 švagrovia a švagriné

*         Dnešnú nedeľu slávime hodovú slávnosť, sv. omšu o 10.30 bude celebrovať  náš novokňaz František Skonc CSsR.

*         Chceme povzbudiť tiež dospelých, ktorí ešte neprijali všetky iniciačné sviatosti (sv. krstu, eucharistie, birmovania), k príprave a ich následnému prijatiu. Kto by mal záujem, môže sa informovať v najbližších týždňoch na farskom úrade.

*         V piatok je slávnosť Sedembolestnej P. Márie, sv. omše sú o 8.00 a 18.00.

 

Manželské ohlášky

V našej farnosti si vyslúžia sviatosť manželstva Milan Kašiak pochádzajúci z Banskej Bystrice  a Ivana Dvořáková, ktorá pochádza z našej farnosti. 
Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 3. 9. 2017

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

4. 8. 2017

Féria

18.00

Za Božie požehnanie pre Dominiku _

UTOROK
5. 8. 2017

Féria
Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice

18.00

+ manžel Ivan a zosnulí z rodiny Lincmaierových

STREDA

6. 8. 2017

Féria

18.00

+ Eva a Jozef

ŠTVRTOK

7. 8. 2017

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza,

kňazov a mučeníkov

18.00

+ manžel Ivan a zosnulí z rodiny
Danišových

PIATOK

8. 9. 2017

NARODENIE PANNY MÁRIE

Slávnosť – Patrocínium farského kostola

8.00

 

18.00

+ rodičia Mária, Karol a krstná mama Margita

SOBOTA

9. 9. 2017

Féria
Sv. Petra Clavera, kňaza

18.00

+ manžel Ján

NEDEĽA

10. 9. 2017

NARODENIE PANNY MÁRI
hodová slávnosť

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ rodičia Anna Jozef a starí rodičia

09.00

Za farnosť

10.30

HODY

18.00

+ starí rodičia a Dušan

*         Začína sa nový školský rok, a preto dnes prosíme Ducha Svätého o jeho dary, múdrosť a pomoc pre všetkých žiakov, študentov, učiteľov a vychovávateľov

*         Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti

*         Hodovú slávnosť tohto roku budeme sláviť budúcu nedeľu 10. septembra, sv. omšu o 10.30 bude celebrovať s náš novokňaz František Skonc.

*         Organový festival VIVAT VOX ORGANI pokračuje v stredu 6.9.2017 v katedrále o 19.30 koncertom, pri ktorom sa predstaví rakúsky organista a rímsko-katolícky kňaz prof. Johann Trummer. Festival bude pokračovať v piatok 8. septembra 2017 o 19.30 v bazilike minor na Starých Horách v podobe Koncertu plus.

 

Manželské ohlášky

V našej farnosti si vyslúžia sviatosť manželstva Milan Kašiak pochádzajúci z Banskej Bystrice  a Ivana Dvořáková, ktorá pochádza z našej farnosti. 
Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 27. 8. 2017

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

28. 8. 2017

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela
a dcéru Zuzanu

UTOROK
29. 8. 2017

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

18.00

+ Irenka, Emília, Jozef, Alexander a rodičia

STREDA

30. 8. 2017

Féria

18.00

+ Stanislav a Jozefa a Božie požehnanie
pre rodinu

ŠTVRTOK

31. 8. 2017

Féria

18.00

+ rodičia Ján a Jolana

PIATOK

1. 9. 2017

Féria

18.00

+ rodičia Pavol a Rozália

SOBOTA

2. 9. 2017

Féria

18.00

+ rodičia a svokrovci

NEDEĽA

3. 9. 2017

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

Za Božiu pomoc, požehnanie a zdravie
pre syna  Petra a matku Evu

09.00

Za farnosť

10.30

Za Božie požehnanie pre syna Milana s rodinou

18.00

+ z rodiny Koubekovej a Ľuptákovej

*         Prvý piatok – navštívime chorých; po sv. omši bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Prvá sobota – fatimská púť na St. Horách. Pred prvým piatkom budeme spovedať od 17.30.

*         Začína sa nový školský rok, a preto chceme na budúcu nedeľu prosiť Ducha Svätého o jeho dary, múdrosť a pomoc. Pozývame všetkých žiakov, študentov, učiteľov a vychovávateľov v nedeľu 3. 9. o 10.30 na sv. omšu, pri ktorej tiež požehnáme školské tašky a pomôcky, ktoré si školáci prinesú.

*         Na budúcu nedeľu je tiež prvonedeľná zbierka na potreby farnosti

*         Hodovú slávnosť tohto roku budeme sláviť v nedeľu 10. septembra, spolu s našim novokňazom Františkom Skoncom.

*         Organový festival VIVAT VOX ORGANI pokračuje v stredu 30.8.2017 o 19.30 koncertom, pri ktorom sa predstaví nemecký organista Stefan Kagl.

 

Manželské ohlášky

Vo farnosti Uľanka si vyslúžia sviatosť manželstva Juraj Balušík pochádzajúci z Trenčína  a Helena Čisláková, ktorá pochádza z našej farnosti. 
Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 20. 8. 2017

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

21.8. 2017

Pia X. pápeža

18.00

+ Ján a Peter

UTOROK

22. 8. 2017

Panny Márie Kráľovnej

18.00

+ Rastislav a Róbert

STREDA

23. 8. 2017

Sv. Ruženy Limskej panny

18.00

+ Tibor

ŠTVRTOK

24. 8. 2017

Sv. Bartolomeja, apoštola,

SVIATOK

18.00

+ Darina Jurkovičová

PIATOK

25. 8. 2017

Bl. Metoda Dominka Trčku CSsR, mučeníka

18.00

+ manžel Igor

SOBOTA

26. 8. 2017

Féria

18.00

+ manžel Tibor

NEDEĽA

27. 8. 2017

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

Za Božie požehnanie pre rodiny Anny a Miroslavy

09.00

Za farnosť

10.30

Za Božie požehnanie a zdravie pre Janu

18.00

+ rodičia, brat Milan a synovec Boris

*       Počas júla a augusta budeme spovedať od 17.30 do sv. omše. V nedeľu budeme spovedať, iba ak to bude možné. Preto prosíme, aby ste využili k sviatosti zmierenia dni pondelok až piatok a čas pred sv. omšou od 17.30.

*       V stredu 23. 8. 2017 o 19.30 v rámci organového festivalu VIVAT VOX ORGANI sa uskutoční koncert v katedrále sv. Františka X.. Na organe sa predstaví popredný slovenský organista a skladateľ Stanislav Šurin. Recitátorskej časti koncertu sa zhostí český herec Vladimír Krátky.

*       Spoločenstvo SION a farnosť Terany pozývajú na festival HONTFEST, ktorý sa bude konať 2.9.2017 od 13:00 na Amfiteátri v Dudinciach. Na Hontfeste chceme ľuďom priblížiť Boha cez hudbu, svedectvá, rôzne zábavné a duchovné aktivity. Vstup je voľný. Vhodné pre celé rodiny. Viac informácií je na: www.hontfest.sk. 

 

Manželské ohlášky

Vo farnosti Uľanka si vyslúžia sviatosť manželstva Juraj Balušík pochádzajúci z Trenčína  a Helena Čisláková, ktorá pochádza z našej farnosti. 
Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Sviatosť birmovania

25 birmovancov prijalo v nedeľu 11. septembra 2016 o 10.30 sviatosť birmovania. 

Ďakujem všetkým, ktorí prišli za peknú spoločnú slávnosť, najmä birmovancom a ich rodinám, a zvlášť tým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a služieb počas liturgie, našim pátrom, kostolníkovi br. Milanovi, nášmu mládežníckemu zboru, organistovi s doprovodom, p. kvetinárke,  miništrantom...

Nasledujúca birmovka v našej farnosti bude pravdepodobne v roku 2019.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.