Adorácia za pokoj v Sýrii a vo svete v sobotu od 19.00 do 22.00 vo farskom kostole.

07.09.2013 19:00

Sobotu 7. septembra Svätý Otec vyhlásil ako celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete.

Chceme sa spojiť v modlitbe so Svätým Otcom aj na Radvani. 

Adorácia za pokoj v Sýrií a na celom svete začne v sobotu  7. septembra po večernej sv. omši a bude trvať do 22.00.

Sv. Otec v posolstve mimo iné povedal: "Čo môžeme urobiť my pre pokoj vo svete? Ako povedal pápež Ján XXIII.: „Každému jednotlivcovi prislúcha úloha znovunastoliť vzťahy spolunažívania, založené na spravodlivosti a láske“ (porov. Encyklika Pacem in terris z 11. apríla 1963, AAS 55 [1963], 301-302). Nech reťaz úsilia o pokoj zjednotí všetkých ľudí dobrej vôle! Túto rozhodnú a naliehavú výzvu adresujem celej Katolíckej cirkvi, no tiež aj všetkým kresťanom iných vyznaní, ľuďom každého náboženstva a aj tým bratom a sestrám, ktorí nie sú veriaci. Pokoj je dobro, ktoré prekonáva každú hranicu, pretože je to dobro celého ľudstva.

Opakujem zvýšeným hlasom: nie kultúra stretu, nie kultúra konfliktu je tým, čo vytvára spolunažívanie v národoch a medzi národmi, ale kultúra stretnutia, kultúra dialógu: toto je jediná cesta k pokoju. Nech sa volanie po pokoji mocne rozoznie, aby dosiahlo k srdcu každého a aby všetci odložili zbrane a nechali sa viesť túžbou po pokoji."

Viac informácii o celosvetovom dni pôstu a modlitby je v príhovore Sv. Otca Františka.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.