Diecézna púť do Šaštína

30.08.2014 07:01

Dňa 30. augusta 2014 sa uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do Národnej svätyne, Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec srdečne pozýva veriacich zo všetkých farností diecézy na túto púť.

Program púte je nasledovný:

  •   9. 30    Možnosť svätej spovede (počas posvätného ruženca aj svätej omše)
  •   9. 45    Modlitba posvätného ruženca
  •   10. 30    Svätá omša (celebruje Mons. Marián Chovanec)
  •   11. 30    Zverenie diecézy pod ochranu Panny Márie – modlitba
  •   11. 40    Predstavenie dekanátov. (Dekan s jednou rodinou prevezmú od otca biskupa exhortáciu Evangelii gaudium)
  •   12.15 -  12.30    Požehnanie, záver.

 Doprava je plánovaná autobusom, možno sa záväzne prihlásiť do pondelka 11.8. v sákristii, cena je 15,-€. Ďalšie podrobnosti ešte zverejníme.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.