Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci

27.06.2015 00:00

Redemptoristi na celom svete slávia Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci od 27. júna 2015 do 27. júna 2016 z príležitosti 150 výročia zverenia ikony.

 
Dňa 27. júna 2015, v rámci osláv sviatku Matky ustavičnej pomoci, vyhlásil generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, Jubilejný rok ikony Matky ustavičnej pomoci. 
26. apríla 2016 si pripomenieme 150. výročie obnovy verejného uctievania ikony Matky ustavičnej pomoci v kostole sv. Alfonza v Ríme.
 
Generálny predstavený redemptoristov, P. Michale Brehl CSsR, 27. júna 2015 oficiálne otvoril Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci. Na začiatok milostivého roka  bola slávená sv. omše v kostole sv. Alfonza v Ríme, kde je originálna ikona uctievaná.

Slávenie sa začalo vešperami o 17.40 hod. Spievali ich redemptoristi z celého sveta. Bol medzi nimi aj P. Ján Andrejov z bratislavskej viceprovincie, ktorý si toho času robí svoje postgraduálne štúdiá v Ríme. P. Michael Brehl predsedal slávnostnej sv. omši o 18.30 hod. a pred homíliou oficiálne vyhlásil Jubilejný rok, ktorý začal 27. júna 2015 a skončí sa 27. júna 2016. Pri vyhlásení Jubilejného roku zdôraznil prozreteľnostné spojenie Jubilea Matky ustavičnej pomoci s Jubilejným rokom Milosrdenstva, nedávno vyhláseným Svätým Otcom Františkom.

Vo svojej homílii pripomenul, že ikona Matky ustavičnej pomoci je skutočne Ikonou lásky – lásky Boha k nám a lásky Matky k svojím deťom. Toto výročie sa má teda sláviť s radosťou, nádejou a láskou. Povedal tiež, že Cirkev udelením úplných odpustkov, prostredníctvom  pápeža Františka, uznáva význam tohto Jubilejného roka. 150. výročie odovzdania ikony kongregácii redemptoristov je sviatkom redemptoristov, rehoľných osôb zasvätených Matke ustavičnej pomoci, laických spolupracovníkov a všetkých, ktorí ju uctievajú.

Vo svojej homílii páter generál poprosil, aby sme uvažovali nad tým, čo pre každého z nás to to jubileum znamená? Vyzval všetkých, aby nasledovali príklad milovaného učeníka pod Ježišovým krížom a opäť prijali Máriu do svojich sŕdc, domovov a života.

Uskutočňujeme to:

1. Prehĺbením nášho osobného vzťahu s Máriou v dôvernej modlitbe, ako syn alebo dcéra s matkou; kontemplovaním ikony, ktorá povedie k vďačnosti za vykúpenie.

2. Mária nás učí poznať svojho Syna, nášho Vykupiteľa, a pomáha nám, aby sme ďakovali za Vtelené Božie slovo, ktoré sa stalo a o ktorom premýšľala vo svojom srdci.

3. Mária nám môže ukázať, ako žiť evanjelium, a to najmä v súvislosti s opustenými a chudobnými, ktorí sú na periférii, núdznymi ... ako pápež František napísal v Evangelii Gaudium: „Mária nás učí sile nežnosti a náklonnosti – z lásky a milosrdenstva.“

Na záver dodal: – Matka ustavičnej pomoci, chceme byť stále pod tvojou starostlivosťou. Nech tento Jubilejný rok bude pre každého z nás putovaním s tebou, aby sme zažili hojné vykúpenie, darovaného nám tvojím Synom.

V nedeľu, 28. júna o 18.30 hod. predsedal slávnostnej sv. omši vo svätyni kardinál Agostino Vallini, vikár pre Rímsku diecézu. Po omši bola procesia ikony ulicami mesta.

Viac na: cssrredemptoristi.com
 

 Apoštolská penitenciária z mandátu Sv. Otca Františka vyhlásila na Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci 27. jún 2015 – 27. jún 2016 plnomocné odpustky, pri splnení obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca). Odpustky možno získať v kostole sv. Alfonza v Ríme a v každom kostole Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). Získa ich každý veriaci, ktorý v duchu kajúcnosti a lásky príde (vykoná si púť) k ikone Matky ustavičnej pomoci a nábožne sa zúčastní jubilejnej pobožnosti, alebo aspoň vhodný čas zotrvá v zbožnom rozjímaní, pričom sa pomodlí Modlitbu Pána, Vyznanie viery a Zdravas Mária.

Tí, ktorí sa z dôvodu pokročilého veku, choroby alebo inej vážnej príčiny nemôžu zúčastniť týchto úkonov, môžu získať úplné odpustky, ak – slobodní od hriechu a pri splnení obvyklých podmienok – sa pred malou ikonou Matky ustavičnej pomoci duchovne spoja s oslavami jubilea prosia o Božie milosrdenstvo Máriiným prostredníctvom, pričom obetujú svoje modlitby a
utrpenia života.

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.