Kurz Objav Krista v Radvani

18.02.2017 20:00

V našej farnosti otvárame nový kurz Objav Krista


Počas siedmych pondelkových večerov od 27. 2. do 10. 4. 2017 bude prebiehať v našej farnosti BB - Radvaň kurz Objav Krista.
Tieto pravidelné stretnutia budú prebiehať v rímskokatolíckom kostole na Hôrke v čase od 18:45 do 20:30.

Každé stretnutie pozostáva zo spoločnej modlitby, prednášky, diskusie v skupinkách a občerstvenia.
Budeme sa venovať týmto témam:

Aký je zmysel života?

Prečo je Ježiš dôležitý?

Čo nám chce Ježiš povedať?

Prečo potrebujem Spasiteľa?

Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?

Nový život v Duchu: byť učeníkom v Katolíckej cirkvi

Veriť a niekam patriť: prečo potrebujem Cirkev?

Súčasťou kurzu je aj celodenná duchovná obnova pre účastníkov, ktorá bude v sobotu 1. 4. 2017.

Kurz je určený všetkým, ktorí si chcú vytvoriť alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, zakúsiť lásku Boha Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako Jeho deti a boli učeníkmi v Katolíckej cirkvi. Je otvorený pre všetky vekové kategórie.
 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 18.2.2017.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.