Pôstné obdobie

05.03.2014 08:00
Na popolcovú stredu sv. omša aj ráno o 8.00 a večer o 18.00.

Popolcová streda je deň pokánia v celej Cirkvi, zaväzuje nás prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Začína Pôstne obdobie, možno získať úplné odpustky spoločnou modlitbou Krížovej cesty a v piatok po sv. prijímaní modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu.

Krížovú cestu sa budeme modliť v piatky a nedele o 17.15.  Pozývame vás na túto pôstnu pobožnosť a v piatky tiež aktívne za zapojiť pri modlení.

V nedeľu 9.3.2014 nebude krížová cesta, ale pozývame na mariánsku pobožnosť k Sedembolestnej P. Márie o 17.15 pred vystavenou sviatosťou Oltárnou.

Aj v tomto roku budú bývať pre obyvateľov Banskej Bystrice a okolia pravidelné krížové cesty na bystrickej Kalvárii. Každú nedeľu Veľkého pôstu o 14:30. jednotlivé farnosti alebo spoločenstvá s kňazmi budú začínať  túto malú púť na pamiatku Kristovej cesty. Následne (cca o 15:30) bude slúžená sv. omša v kostole Povýšenia sv. kríža. Prvú pôstnu nedeľu 9. marca bude viesť Seminár Badín. Naša farnosť sa ju bude viesť modlitbu a to na 4. pôstnu nedeľu - 30. marca. Všetci sme  pozvaní na Urpín k spoločnému rozjímaniu o Ježišovej obete.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.