Predvianočné spovedanie

16.12.2013 17:30

Spoločná svätá spoveď v našej farnosti bude v sobotu 21.12. od 15.00 hod. Sviatosť zmierenia vysluhujeme v 3. adventom týždni každý deň od 17.30. 

Chorých pred vianočnými sviatkami navštívíme v pondelok 23.12. od 8:30. Chorých, ktorí chcú prijať sviatosti môžete nahlásiť do 22.12.2013.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.