Rok Sedembolestnej Panny Márie

02.02.2014 12:10

Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii.

Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014.

Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnejj Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému.

Súčasťou prípravy budú aj témy, ktoré prednesú kňazi veriacim vždy počas homílii druhej nedele v mesiaci. Na každý mesiac zároveň bude stanovený úmysel, na ktorý sa budú môcť rodiny našich farností modliť desiatok ruženca v danom mesiaci. Farnosti budú tiež pozvané k tomu, aby oživili pravidelné poludňajšie mariánske pobožnosti.

Do konca roka Sedembolestnej je možné získať dar úplných odpustkov okrem iného vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok. Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec dekrétom zo 14. januára 2014 určil sedem jubilejných chrámov v Banskobystrickej diecéze, kde možno získať dar úplných odpustkov počas slávenia Roku Sedembolestnej Panny Márie.

  • Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej v Banskej Bystrici
  • Prepoštský kostol Panny Márie v Kláštore pod Znievom
  • Farský kostol Narodenia Panny Márie v Krupine
  • Kostol Panny Márie Fatimskej na Raticovom Vrchu
  • Bazilika Navštívenia Panny Márie na Starých Horách
  • Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Šahách 
  • Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska v Žiari nad Hronom

Počas Jubilejného roku pozývame na pobožnosť k Sedembolestnej P. Márii v našom farskom kostole vždy druhú nedeľu v mesiaci o 17.15 pred vystavenou sviatosťou Oltárnou.

Naša diecézna púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, v rámci Roku Sedembolestnej Panny Márie, bude v sobotu 30. augusta 2014.

Informácie o Jubilejnom roku nájdete na webovej stránke venovanej Roku Sedembolestej P. Márie.

(Zdroj: www.bbdieceza.sk, ave.kb s.sk)

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.