Rok zasväteného života

29.11.2014 18:00

Svätý Otec František nás všetkých pozýva v čase od 30.11.2014 - 2.2.2016 sláviť Rok zasväteného života.

"Ako učeníci a učeníčky nášho Majstra sme v každom veku povolaní opätovne sa vracať k hlbokému stredobodu nášho osobného života, tam, kde nachádzajú svoj význam a pravdu pohnútky nášho života s Učiteľom." (z listu Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života Radujte sa!)

Pozývame Vás na otvorenie Roku zasväteného života, ktoré sa bude konať na celom Slovensku v čase vigílie 1. adventnej nedele modlitbou vešpier. 
V našej diecéze sa otvorenie zaháji v Banskej Bystrici - Sásovej v saleziánskom stredisku, v sobotu 29.11. o 18.00 hod.Po vešperách bude nasledovať sv. omša a agapé.

Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach vo vyše 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú počas RZŽ len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho hlavne prijať ako výzvu na prehĺbenie vlastnej duchovnosti a na obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť nahliadnuť do ich spôsobu života.

Viac sa o udalostiach v tomto milostivom roku môžete dozvedieť na www.tkkbs.sk,alebo  www.zasvatenyzivot.sk.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.