Veľká noc 2017

13.04.2017 18:00

VEĽKONOČNÉ  TROJDNIE 13.-16. apríl 2017

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie je omša svätenia olejov o 9.30 hod. Končí sa Pôstne obdobie a večernou sv. omšou začíname sláviť Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania.

Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18.00.

Poklona Sviatosti oltárnej v Getsemanskej záhrade bude po sv. omši do 21.00.

Kto sa zúčastní spoločného spevu Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť slávnu) počas adorácie Najsvätejšej Oltárnej sviatosti po večernej sv. omši, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

 

VEĽKÝ  PIATOK

V dnešný deň je prísny pôst -  iba jedenkrát sa možno dosýta najesť. Tento pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do 60. roka života. Zároveň je aj pôst od mäsa. Zdržiavanie sa jedenia mäsa zaväzuje tých, ktorý dovŕšili 14. rok života. V tento deň nemožno pôst od mäsa nahradiť iným skutkom pokánia.

O 8.00  sa budeme v našom kostole spoločne modliť posvätné čítanie a ranné chvály.  Všetci ste pozvaní.

O 15.00 sa začnú obrady Veľkého piatku, po ich skončení bude v Božom hrobe vystavená Sviatosť Oltárna,  

o 19. 40 sa začneme modliť novénu pred sviatkom Božieho milosrdenstva a ukončíme poklonu.

O 20.00 krížová cesta, začneme pod evanjelickým cintorínom.

Kto sa nábožne zúčastní poklony kríža počas liturgie, môže získať úplné odpustky.

 

BIELA  SOBOTA     

O 8.00  spoločná modlitba liturgie hodín - posvätného čítania a ranných chvál.

Od 9.00 začne poklona Oltárnej sviatosti v Božom hrobe. Vzadu na stolíku je zoznam na adoráciu na Bielu sobotu. Prosíme vás aby ste sa už teraz zapisovali na jednotlivé hodiny.

15.00 novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva.

19.25 sa pomodlíme vešpery a ukončíme poklonu v Božom hrobe.

O 20.00 hod. Veľkonočná vigília. Doneste si prosím sviečky, zabezpečené proti padaniu vosku na zem  (po obradoch požehnanie jedál)

Kto sa v tento deň zúčastní na obnovení krstných sľubov počas Veľkonočnej Vigílie, môže získať úplné odpustky.

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 16.4.2017

Sv. omše ako v nedeľu. Vešperami sa končí Veľkonočné trojdnie.

 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 17.4.2017

Sv. omše o 8.00 a 18.00.

 
Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.