Veľkonočné trojdnie 2016 - program slávenia

24.03.2016 18:00

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici je omša svätenia olejov o 9.30 hod.
Končí sa Pôstne obdobie a večernou sv. omšou začíname sláviť Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania.

Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18.00 hod.

Poklona Sviatosti oltárnej v Getsemanskej záhrade bude po sv. omši do 21.00 hod.

Kto sa zúčastní spoločného spevu Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť slávnu) počas adorácie Najsvätejšej Oltárnej sviatosti po večernej sv. omši, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

VEĽKÝ  PIATOK

V dnešný deň je prísny pôst -  iba jedenkrát sa možno dosýta najesť. Tento pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do 60. roka života. Zároveň je aj pôst od mäsa. Zdržiavanie sa jedenia mäsa zaväzuje tých, ktorý dovŕšili 14. rok života. V tento deň nemožno pôst od mäsa nahradiť iným skutkom pokánia.

O 8.00 hod. sa budeme v našom kostole spoločne modliť posvätné čítanie a ranné chvály.  Všetci ste pozvaní.

O 15.00 hod. sa začnú obrady Veľkého piatku, po ich skončení bude v Božom hrobe vystavená sviatosť do 21. 00 hod.

O 20.00 bude Krížová cesta, začneme pod evanjelickým cintorínom.

Kto sa nábožne zúčastní poklony kríža počas liturgie, môže získať úplné odpustky.

 

BIELA  SOBOTA     

8.00 hod. -  Spoločné posvätné čítanie a ranné chvály.

Od 9.00 do 19.30 hod. bude v Božom hrobe vystavená Sviatosť oltárna na poklonu. Vzadu na stolíku je zoznam na adoráciu na Bielu sobotu. Prosíme vás aby ste sa už teraz zapisovali na jednotlivé hodiny.

O 20.00 hod. Veľkonočná vigília. Doneste si prosím sviečky zabezpečené proti padaniu vosku na zem, (po vigíli požehnanie jedál)

Kto sa v tento deň zúčastní na obnovení krstných sľubov počas Veľkonočnej Vigílie, môže získať úplné odpustky.

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 27.3.2016

Sv. omše ako v nedeľu. Vešperami sa končí Veľkonočné trojdnie.

 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 28.4.

Sv. omše o 8.00 a 18.00.

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.