Záver Roka viery

24.11.2013 07:30

Prosíme, aby ste si na budúcu nedeľu 24. novembra 2013 priniesli do kostola kríže, krížíky, ktoré máte doma, alebo aj nové.

Rok viery, ktorý končí na slávnosť Krista Kráľa, ukončíme v našej diecéze tak, že kňaz po homílii požehná kríže, ktoré si veriaci so sebou priniesli do kostola. Veriaci budú tieto požehnané kríže držať v rukách počas následného liturgického vierovyznania. Tým dáme symbolicky najavo, že Rok viery nás privádza ku Kristovi a k jeho krížu.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.