Príprava na 1. sväté prijímanie 2018

 

V marci sú stretnutia nasledovne:

9. 3. 2018 o 18.45 v kostole po sv. omši.

23. 3. 2018 o 17.15 krížová cesta prvoprijímajúcich detí a stretnutie pri sv. omši 18.00.

 

Slávnosť 1. sv. prijímania je plánovaná na nedeľu 27. mája 2018.

1. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA – 18. 2. 2018

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

19. 2. 2018

Féria

18.00

+ Lukáško a za silu a Božiu pomoc
pre jeho rodičov

UTOROK
20. 2. 2018

Féria

18.00

 

STREDA

21. 2. 2018

Féria
Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

+Štefan

ŠTVRTOK

22. 2. 2018

Katedra sv. Petra, apoštola

18.00

+manžel Roman

PIATOK

23. 2. 2018

Féria
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

18.00

+ manžel Jarolím

SOBOTA

24. 2. 2018

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre  Máriu a Mateja

NEDEĽA

25. 2. 2018

2. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

07.30

+ súrodenci Ľudmila, Anna, Jozef, Bohumil a Miroslav

09.00

Za farnosť

10.30

Za uzmierenie v rodine

18.00

+ Viktor, Katarína, Margita a Anna


*         Dnes je jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

*         V pondelok po sv. omši je stretnutie kurzu Nasleduj Krista pre prihlásených účastníkov.

*         Krížovú cestu sa modlíme v piatok o 17.15.  Krížové cesty na bystrickej Kalvárii budú tradične každú pôstnu nedeľu o 14.30, po krížovej ceste nasleduje (asi o 15.30) sv. omša.

*         Začali sme pôstne obdobie, možno získať úplné odpustky spoločnou modlitbou Krížovej cesty a v piatok po sv. prijímaní modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu. Nájdime si čas v pôstnom období na modlitbu a premýšľanie o Ježišovom utrpení, a tiež na dobrú sv. spoveď.

*         Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, ich obsahom je príprava na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je jeden deň.

*         Miestna skupina Spolku sv. Vojtecha v Banskej Bystrici pozýva na výročné stretnutie,  ktoré bude v nedeľu 25. 2. 2018 o 15.00 v dome Slov. misijného hnutia. Info na výveske.

*         Do 25. februára 2018 je ešte možné hlasovať za záchranu klenotu medzi organmi v našej diecéze - organ v kostole Premenenia Pána v Španej Doline, majstra Martina Podkonického z roku 1751. SMS hlasovanie je bezplatné a návod ako aj link na hlasovanie nájdete na stránke www.organspaniadolina.sk, vzadu v kostole sú tiež letáky. Hlasovanie trvá pár sekúnd, ale nám môže pomôcť zachrániť tento vzácny organ.

*         Pozývame vás na svätú omšu a prednášku s talianskym kňazom a exorcistom Giannim Sinim, autorom novej knihy Diabol kúzla zbavený.Svätá omša bude v utorok, 20.2. v Katedrále sv. Františka Xaverského o 18:00 hod. Prednáška a prezentácia knihy bude nasledovať hneď po skončení omše o 19:00 hod.

 

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 11. 2. 2018

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

12. 2. 2018

Féria

18.00

+ Regina

UTOROK
13. 2. 2018

Féria

18.00

+ Jozef

STREDA

14. 2. 2018

POPOLCOVÁ STREDA

8.00

Za Božiu pomoc, dar zdravia a ochranu Panny  Márie pre Zuzanku  

18.00

+ z rodiny Manákovej a Líškovej

ŠTVRTOK

15. 2. 2018

celodenná adorácia

Féria

8.00

 

18.00

+ Juraj

PIATOK

16. 2. 2018

Féria

18.00

Za Božiu pomoc, zdravie a dary Ducha Svätého v rozhodovaní pre Drahušku

SOBOTA

17. 2. 2018

Féria

18.00

+ Jozef

NEDEĽA

18. 2. 2018

1. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

07.30

+ rodičia a teta Katka

09.00

Za farnosť

10.30

+ Jozef

18.00

+ Ján, Anna aJozef

 

*         V pondelok po sv. omši je prvé stretnutie kurzu Nasleduj Krista pre prihlásených účastníkov.

*         Popolcová streda je deň pokánia v celej Cirkvi, zaväzuje nás prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých, ktorí dovŕšili 14. rok života. Prísny pôst - je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť - zaväzuje všetkých od 18. až do začatia 60. roka života. Začína Pôstne obdobie, možno získať úplné odpustky spoločnou modlitbou Krížovej cesty a v piatok po sv. prijímaní modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu. Nájdime si čas v pôstnom období na modlitbu a premýšľanie o Ježišovom utrpení, a tiež na dobrú sv. spoveď. Na 1. pôstnu nedeľu je tradičná jarná zbierka na charitu.

*         Krížovú cestu sa modlíme v piatok o 17.15.  Krížové cesty na bystrickej Kalvárii budú tradične každú pôstnu nedeľu o 14.30, po krížovej ceste nasleduje (asi o 15.30) sv. omša.

*         Vo štvrtok pripadá v našej farnosti celodenná adorácia. Sviatosť oltárna bude vystavená po rannej do večernej sv. omše. Vzadu je zoznam, kde sa môžete zapísať na adorovanie, aj na dlhší čas. Prosím o zapojenie sa, aby sme vyplnili celý deň.  Pozývame všetkých k modlitbe za celú Cirkev,  za našu farnosť a za požehnanie rodín!

*         Stretnutie detí s rodičmi pred 1. sv. prijímaním bude v piatok 16.2. pri sv. omši o 18.00.

*         Od nasledujúceho pondelka 12. februára 2018  vstupuje do súťaže VÚB o hlasovanie pre záchranu klenotu medzi organmi v našej diecéze - organ v kostole Premenenia Pána v Španej Doline, majstra Martina Podkonického z roku 1751. Podporiť obnovu organu na Španej Doline môžete  SMS. SMS hlasovanie je bezplatné a návod ako aj link na hlasovanie nájdete na stránke www.organspaniadolina.sk Hlasovanie trvá pár sekúnd, ale nám môže pomôcť zachrániť tento vzácny organ. Hlasovanie prebieha od 12. februára 2018 do 25. februára 2018.

*         Pozývame vás na svätú omšu a prednášku s talianskym kňazom a exorcistom Giannim Sinim, autorom novej knihy Diabol kúzla zbavený.Svätá omša bude v utorok, 20.2. v Katedrále sv. Františka Xaverského o 18:00 hod. Prednáška a prezentácia knihy bude nasledovať hneď po skončení omše o 19:00 hod.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 4. 2. 2018

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

5. 1. 2018

Sv. Agaty, panny a mučenice

18.00

+Ján a Mária Opaterní

UTOROK
6. 1. 2018

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

18.00

+ Veronika

STREDA

7. 1. 2018

Féria

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc
pre deti a rodinu

ŠTVRTOK

8. 2. 2018

Féria
Sv. Jozefíny Bakhity

18.00

+ Anna a rodičia

PIATOK

9. 2. 2018

Féria

18.00

+ Paulínka

SOBOTA

10. 2. 2018

Sv.  Školastiky, panny

18.00

+ Jozef a rodina

NEDEĽA

11. 2. 2018

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ rodičia Július a Eva

09.00

Za farnosť

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc
pre vnučku Veroniku

18.00

+ Dezider, Lýdia, Aurélia,
starí a krstní rodičia


*         Ďakujeme za pomoc pri uprataní vianočnej výzdoby.

*         Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.

*         V pondelok máme dekanátnu kňazskú rekolekciu,  začne sv. omšou v katedrále o 8.30.

*         Stretnutie detí s rodičmi pred 1. sv. prijímaním bude v piatok 9.2. po sv. omši o 18.45.

*         V sobotu pri večernej sv. omši udelíme chorým a starým veriacim (nad 60 rokov) sviatosť pomazania chorých pri príležitosti svetového dňa chorých, ktorý tento rok pripadá na nedeľu 11.2. (Možnosť získať odpustky za obvyklých podmienok.)

*         Farnosť Sielnica pozýva na organový koncert Ondřeja Muchu v ich farskom kostole v nedeľu 11.2. o 15.00.

*         Pozývame tiež na organové koncerty v kostole na Španej doline, plagát je na výveske, najbližší v sobotu 10.2. o 17.30. Je snaha zachrániť a renovovať tamojší organ, na čo ich farnosť nemá financie. Vo februári bude hlasovacia súťaž Nadácie VÚB, ktorá podporí reštaurovanie jedného historického organu. O možnosti zapojiť sa budeme ešte informovať.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 28. 1. 2018

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

29. 1. 2018

Féria

18.00

+ rodičia Melánia a Pavol a starí rodičia

UTOROK
30. 1. 2018

Féria

18.00

+ manželka Irenka, rodičia z oboch strán, súrodenci Emília, Jozefa a Alexandra

STREDA

31. 1. 2018

Sv. Jána Bosca, kňaza

18.00

Za dary Ducha Sv. pre vnúčatá

ŠTVRTOK

1. 2. 2018

Féria

18.00

+ manžel  František

PIATOK

2. 2. 2018

Obetovanie Pána, sviatok

18.00

Za Božiu pomoc v chorobe
pre manžela Ivana

SOBOTA

3. 2. 2018

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

18.00

+ Daniel, rodičia a starí rodičia

NEDEĽA

4. 2. 2018

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

Za zdravie a Božie požehnanie
pre celú rodinu

09.00

Za farnosť

10.30

Poďakovanie za dar života s prosbou o Božie požehnanie a ochranu P. Márie
pre Máriu a Maroša

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku, Maja, Tobiaska a Tadeaska


*         Vo štvrtok 1.2. od 16:00 prosíme pomôcť pri zložení betlehema a odzdobení stromčekov. Kto má chuť a čas pomôcť je vítaný.

*         V týždni pred prvým piatok spovedáme pred sv. omšami od 17.30. Pozývame deti na sv. spoveď v piatok o 17.30 a na sv. omšu – pobožnosť Deväť prvých piatkov.

*         Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch na Radvani Shekinah pozýva na modlitbu chvál a eucharistickú adoráciu v stredu 31.1. o 19.00 v kostole.

*         Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania. Prvý piatok – navštívime chorých; po sv. omši bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. V sobotu fatimská púť na St. Horách.

*         Vo piatok bude posviacka sviec a v sobotu pri sv. omši udelíme svätoblažejské požehnanie.

*         Budúcu nedeľu je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.

*         Počas pôstneho obdobia ponúkame duchovnú obnovu prostredníctvom kurzu Nasleduj Krista. Kurz bude podobne minuloročný - len pre prihlásených účastníkov - prebiehať počas pondelkových večerov od 12.2. do 19.3. 2018 v čase od 18:45 do 20:30. Každé stretnutie pozostáva zo spoločnej modlitby, prednášky a diskusie v malých skupinkách. Súčasťou kurzu je aj celodenná duchovná obnova pre účastníkov, ktorá bude v sobotu 10. marca.
Záujemcovia sa musia prihlásiť do 1.2.2018 vyplnením PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRU, na ktorý vás nasmeruje webová stránka farnosti. 

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 21. 1. 2018

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

22. 1. 2018

Féria

18.00

+ Jozef a Štefan

UTOROK
23. 1. 2018

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána s rodinou

STREDA

24. 1. 2018

Sv. Antona, opáta

18.00

Za Božie požehnanie pre rodinu

ŠTVRTOK

25. 1. 2018

Féria

18.00

+ Ján a Mária

PIATOK

26. 1. 2018

Féria

18.00

+ Anna, Štefan a starí rodičia

SOBOTA

27. 1. 2018

Féria
Sv. Fabiána, pápeža a sv. Šebastiána, mučeníkov

18.00

+ Zlatica

NEDEĽA

28. 1. 2018

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ rodičia Pavol, Cecília, Karel a Milada

09.00

Za farnosť

10.30

Za Božiu požehnanie, zdravie a pomoc pri operácii

18.00

 


*         Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame k modlitbe na tento úmysel.

*         V pondelok a utorok bude v našej rehoľnej komunite provinciálna vizitácia. Pátri provinciál Václav Hypius a jeho vikár František Boldy budú s nami sláviť sv. omšu v kostole v pondelok o 18.00.  Srdečne pozývame farníkov na toto slávenie.

*         V piatok 26.1. o 18.00 na sv. omši bude stretnutie detí s rodičmi pred 1. sv. prijímaním.

*         Počas pôstneho obdobia ponúkame duchovnú obnovu prostredníctvom kurzu Nasleduj Krista. Kurz bude podobne minuloročný - len pre prihlásených účastníkov - prebiehať počas pondelkových večerov od 12.2. do 19.3. 2018 v čase od 18:45 do 20:30. Každé stretnutie pozostáva zo spoločnej modlitby, prednášky a diskusie v malých skupinkách. Súčasťou kurzu je aj celodenná duchovná obnova pre účastníkov, ktorá bude v sobotu 10. marca.
Záujemcovia sa musia prihlásiť do 1.2.2018 vyplnením PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRU, na ktorý vás nasmeruje webová stránka farnosti. Tam nájdete aj ďalšie podrobnosti.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 14. 1. 2018

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

15. 1. 2018

Féria

18.00

+ otec Ján a starí rodičia

UTOROK
16. 1. 2018

Féria

18.00

+ rodičia Mária a Tomáš

STREDA

17. 1. 2018

Sv. Antona, opáta

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc
pre Zuzanu s rodinou

ŠTVRTOK

18. 1. 2018

Féria

18.00

+ Ján  Fľaska, Juraj, Marta,
Ondrej a Terézia

PIATOK

19. 1. 2018

Féria

18.00

+ rodičia Štefan a Katarína

SOBOTA

20. 1. 2018

Féria
Sv. Fabiána, pápeža a sv. Šebastiána, mučeníkov

18.00

 

NEDEĽA

21. 1. 2018

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ Ján, Anna a Jozef

09.00

Za farnosť

10.30

Poďakovanie za dar spoločného života Kataríny a Pavla s prosbou o Božie milosti do ďalších rokov pre celú rodinu

18.00

+ rodičia Smugaloví a Hrnčiarikoví

 

*         Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame pamätať v modlitbe na tento úmysel.

*         Vo štvrtok doobeda sú v Badíne celodiecézne kňazské rekolekcie 

 

KRST KRISTA PÁNA – 7. 1. 2018

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

8. 1. 2018

Féria

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti s rodinou

UTOROK
9. 1. 2018

Féria

18.00

 

STREDA

10. 1. 2018

Féria

18.00

Za Božiu pomoc v rodine

ŠTVRTOK

11. 1. 2018

Féria

18.00

+ Hedviga

PIATOK

12. 1. 2018

Féria

18.00

 

SOBOTA

13. 1. 2018

Féria
Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

 

NEDEĽA

14. 1. 2018

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ Margita Botová

09.00

Za farnosť

10.30

 

 

18.00

 

 

*         Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie a začína obdobie „cez rok“.
Vianočná výzdoba môže ostať do 2. februára.

*         V rámci akcie Dobrá novina sme v našej farnosti vyzbierali 1230,-€.  Zvlášť ďakujeme malým koledníkom, ich sprievodcom, a tiež všetkým darcom.

*         V piatok 12.1. po sv. omši o 18.45 bude stretnutie detí s rodičmi pred 1. sv. prijímaním. Stretnutia budú bývať v kostole pre počet detí. Preto prosíme skupinu, ktorá má službu, aby upratovala kostol až po stretnutí, alebo v iný deň. Ďakujeme za pochopenie.

*         Pozývame na novoročný koncert speváckeho zboru Crea Musica, ktorý bude v kostole v Podlaviciach túto nedeľu 7.1. o 15.00

Sviatosť birmovania

25 birmovancov prijalo v nedeľu 11. septembra 2016 o 10.30 sviatosť birmovania. 

Ďakujem všetkým, ktorí prišli za peknú spoločnú slávnosť, najmä birmovancom a ich rodinám, a zvlášť tým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a služieb počas liturgie, našim pátrom, kostolníkovi br. Milanovi, nášmu mládežníckemu zboru, organistovi s doprovodom, p. kvetinárke,  miništrantom...

Nasledujúca birmovka v našej farnosti bude pravdepodobne v roku 2019.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.