Prihlasovanie na kurz „Roznecuj plameň“ TU.

 

 

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 23. 2. 2020

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

24. 2. 2020

Féria

18.00

Poďakovanie za 41 rokov manželstva s prosbou o požehnanie do ďalších dní

UTOROK
25. 2. 2020

Féria

18.00

+ manžel Roman

STREDA

26. 2. 2020

POPOLCOVÁ STREDA

8.00

+ Rastislava a Róbert

18.00

+ otec Jozef

ŠTVRTOK

27. 2. 2020

Féria

18.00

+Pavel a rodičia

PIATOK

28. 2. 2020

Féria

18.00

+ mama Eva (4. výročie)

SOBOTA

29. 2. 2020

Féria

18.00

+ mama Mária

NEDEĽA

1. 3. 2020

1. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

07.30

Za Božie požehnanie a zdravie arcibiskupa Róberta Bezáka pri príležitosti 60. narodenín

09.00

Za farnosť

10.30

+Sabína a Matej Hrnčiarik a ostatní z rodiny

18.00

Poďakovanie za dar života pre Samuela


 


 

  • Popolcová streda je deň pokánia v celej Cirkvi, zaväzuje nás prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých, ktorí dovŕšili 14. rok života. Prísny pôst - je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť - zaväzuje všetkých od 18. až do začatia 60. roka života. Začína Pôstne obdobie, možno získať úplné odpustky spoločnou modlitbou Krížovej cesty a v piatok po sv. prijímaní modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu. Nájdime si čas v pôstnom období na modlitbu a premýšľanie o Ježišovom utrpení, a tiež na dobrú sv. spoveď. Na 1. pôstnu nedeľu je tradičná jarná zbierka na charitu.

  • Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch na Radvani Shekinah pozýva na modlitbu chvál a eucharistickú adoráciu v stredu 26. 2. o 19.00 v kostole.

  • Krížovú cestu sa modlíme v piatok o 17.15. Krížové cesty na bystrickej Kalvárii budú tradične každú pôstnu nedeľu poobede.

  • Aj tento rok počas pôstneho obdobia plánujeme v našej farnosti duchovnu obnovu prostredníctvom kurzu. Tento krát to bude kurz "Roznecuj plameň", ktorý začne v pondelok 2. marca. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom webovej stránky farnosti .

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.