Príprava na birmovku

Stretnutie birmovancov bude v nedeľu  .... 2019 o 19.00 na fare. 

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ23. 6. 2019

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

24. 6. 2019

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

slávnosť

8.00

Za Božie požehnanie a zdravie pre celú rodinu

18.00

+ Ján, Anna a Jozef

UTOROK
25. 6. 2019

Féria

18.00

+ dcéra Mária

STREDA

26. 6. 2019

Féria

18.00

Za Božie požehnanie a zdravie pre Veroniku

ŠTVRTOK

27. 6. 2019

Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, sviatok

18.00

Za Božie požehnanie a zdravie pre syna Tomáša

PIATOK

28. 6. 2019

NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO

Slávnosť

8.00

+ starí rodičia z oboch strán

18.00

+ manžel Jozef, rodičia z oboch strán a švagrovia Jánovia

SOBOTA

29. 6. 2019

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Slávnosť (prikázaná)

8.00

Za farnosť

18.00

1. Poďakovanie za 45 r. manželstva s prosbou
o Božie požehnanie pre Teréziu a Rudolfa

2. Za Božie požehnanie a zdravie pre
Stelku a Lukáša

NEDEĽA

30. 6. 2019

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ Peter

09.00

Za farnosť

10.30

Poďakovanie za dar života Silvie, Daniela a Petra s prosbou o Božie požehnanie a ochranu nebeskej Matky

18.00

+ Otília Madarászová


 

 • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 • V nedeľu 23. 6 o 15.00 pozývame na detské stretko na faru. Aj na budúcu nedeľu bude ešte detské stretko.

 • Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch na Radvani Shekinah pozýva na modlitbu chvál a eucharistickú adoráciu v stredu 26. 6. 2019 o 19.00 v kostole.

 • V piatok je slávnosť Božského Srdca, na záver sv. omší bude odprosujúca pobožnosť. Kto sa zúčastní na recitovaní modlitbe Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • V mesiaci jún pozývame na pobožnosť k Božskému srdcu o 17.30.

 • Ako sme už oznamovali z Radvane odchádzajú obaja p. Petrovia, v sobotu 29.6. bude spoločná rozlúčka pri sv. omši o 18.00 a po nej pozývame na agapé v altánku pri fare. Potešíme sa vašim sladkým i slaným darom.

 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – 16. 6. 2019


 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

17. 6. 2019

Féria

18.00

Za Božie požehnanie a obrátenie rodiny Gabriely

UTOROK
18. 6. 2019

Féria

18.00

Za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

STREDA

19. 6. 2019

Féria

18.00

Za Božie požehnanie a uzdravenie pre dcéru Zuzanku

ŠTVRTOK

20. 6. 2019

NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI

Slávnosť (prikázaná)

8.00

Za farnosť

18.00

Poďakovanie za 33 rokov syna Mateja s prosbou o Božie požehnanie pre neho a rodinu

PIATOK

21. 6. 2019

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

18.00

+ Otília Madarászová

SOBOTA

22. 6. 2019

Féria

Sv. Jána Fišera a Tomáša Morusa, mučeníkov

18.00

+ starí rodičia Alžbeta a Ján

NEDEĽA

23. 6. 2019

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ Milan, rodičia a starí rodičia

 

Spoločná oslava Božieho tela v BB.
Sv. omša začína o 9.30 vo farskom kostole v meste.

 

18.00

+ mama Danka a starí rodičia

 • V nedeľu 23.6. sv. omše v našom kostole budú len ráno o 7.30 a večer o 18.00!

 • V nedeľu 23. júna pozývame na spoločnú oslavu sviatku Božieho Tela. Sv. omša začne o 9.30 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po nej nasleduje euchar. procesia po námestí so záverom pred katedrálou. Naša farnosť pripravuje oltárik pri mariánskom stĺpe. Preto budú sv. omše v našom kostole len o 7.30 a  18.00. Vo štvrtok nebudeme robiť oltáriky pri kostole, ale pozývame na spoločné slávenie v nedeľu.

 • Na budúcu nedeľu 23. júna o 15.00 pozývame na detské stretko na faru.

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (halier sv. Petra).

 • V mesiaci jún pozývame na pobožnosť k Božskému srdcu o 17.30.

 • Ako sme už oznamovali z Radvane odchádzajú obaja p. Petrovia, v sobotu 29.6. bude spoločná rozlúčka pri sv. omši o 18.00 a po nej pozývame na agapé v altánku pri fare.

 • Túto sobotu boli pre našu diecézu vysvätení 4 diakoni. V sobotu 22.6. o 10.00 bude vo farskom kostole v meste kňazská vysviacka, na ktorú vás srdečne pozývame. V našej diecéze pribudnú 4 noví kňazi. Pamätajme na nich v modlitbe.

 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO9. 6. 2019

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

10. 6. 2019

Panny Márie, Matky Cirkvi

18.00

+ Katarína a jej deti

UTOROK
11. 6. 2019

Sv. Barnabáša , apoštola

18.00

+ manžel Jozef, syn Ivan, brat Ján
a rodičia Libor a Mária

STREDA

12. 6. 2019

Féria

18.00

+ Marta Madlušková

ŠTVRTOK

13. 6. 2019

Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza

18.00

+ Anton, Miroslav, Anna, Pavol
a rodina Francová

PIATOK

14. 6. 2019

Féria

18.00

+ rodičia Irena a Ján a sestra Magdaléna

SOBOTA

15. 6. 2019

Féria

18.00

+ Karol

NEDEĽA

16. 6. 2019

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

07.30

+ manžel František a syn Martin

09.00

Za farnosť

10.30

+ bratia Dušan a Ľudo

18.00

+ Rudolf a Pavol


 


 

 • Dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie a pokračuje cezročné obdobie.
  Kto sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Príď Duchu Svätý tvorivý, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 • V nedeľu 9. júna o 15.00 pozývame na detské stretko na faru.

 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 9.6. o 19.00 na fare.

 • V mesiaci jún pozývame na pobožnosť k Božskému srdcu o 17.30.

 • Zbierka na katolícke masmédia bola 639,-€, srdečná vďaka.

 • V sobotu o 16.00 sa konajú v našom kostole rodinné chvály. Srdečne pozývame.

 • V nedeľu 16.6. plánujeme farský Deň radosti, na ktorý pozývame farníkov, zvlášť deti a  mládež. Začne o 10.30 sv. omšou a po nej budeme pokračovať gulášom a súťažami.
  Kto by mohol pomôcť pri súťažiach pre deti, prosím prihláste sa na fare.

 • V nedeľu 23. júna 2019 bude spoločná oslava sviatku Božieho Tela, ktorá sa začne slávením Eucharistie vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 9.30. Potom budeme pokračovať eucharistickou procesiou po námestí so záverom pred Katedrálou svätého Františka Xaverského. Naša farnosť má na starosti jeden z oltárikov.
  Preto v nedeľu 23.6. sv. omše v našom kostole budú len ráno o 7.30 a večer o 18.00.

   

 

Najbližšie stretnutie rodičov a detí v príprave na prvé sväté prijímanie bude: 

31. 5. 2019 o 18.45 v kostole - nácvik a upratovanie kostola

1. 6. 2019 o 9.00 v kostole - svätá spoveď a nácvik

2. 6. 2019 o 10.30 v kostole -  svätá omša so slávnosťou 1. svätého prijímania 

 

 

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 2. 6. 2019

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

3. 6. 2019

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

18.00

+ sestra Mária

UTOROK
4. 6. 2019

Féria

18.00

Za obrátenie, uzdravenie
a požehnanie rodiny

STREDA

5. 6. 2019

Sv. Bonifáca, biskupa mučeníka

18.00

+ Marián Šalamún

ŠTVRTOK

6. 6. 2019

Féria
Sv. Norberta, biskupa

18.00

+ manžel Jarolím, rodičia a švagor Jozef

PIATOK

7. 6. 2019

Féria

18.00

Za Božiu pomoc pri štúdiu a dar zdravia pre vnúčatá Veroniku, Nikolku a Denisa

SOBOTA

8. 6. 2019

Féria

18.00

+ rodičia a ostatní príbuzní

NEDEĽA

9. 6. 2019

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

07.30

+ rodičia Florián a Magdaléna

09.00

Za farnosť

10.30

Za Božiu pomoc a ochranu P. Márie
pre rodinu Urbanovú

18.00

Za Božie požehnanie a zdravie
pre deti a celú rodinu

 

 • Dnes je zbierka na katolícke masmédia.

 • V nedeľu 2. júna o 15.00 pozývame na detské stretko na faru.

 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 9.6. o 19.00 na fare.

 • V mesiaci jún pozývame na pobožnosť k Božskému srdcu o 17.30.

 • V tomto týždni sú letné kántrové dni, ich obsahom je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň, u nás v kostole to bude v piatok.

 • Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania. Prvý piatok – navštívime chorých; po sv. omši bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  V týždni pred prvým piatok spovedáme pred sv. omšami od 17.30.

 • V sobotu večer o 18.00 pozývame na slávenie turičnej vigílie a po sv. omši bude modlitba chvál. Novénu k Duchu Sv. sa modlíme v závere sv. omše.

 • Budúci víkend bude na Starých Horách tradičná Turíčna púť, program je na výveske.

 • V nedeľu 16.6. plánujeme farský Deň radosti, na ktorý pozývame farníkov, zvlášť deti a  mládež. Začne o 10.30 sv. omšou a po nej budeme pokračovať gulášom a súťažami.
  Kto by mohol pomôcť pri súťažiach pre deti, prosím prihláste sa na fare.

   

 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 26. 5. 2019

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

27. 5. 2019

Féria

18.00

+ Anna Budinska

UTOROK
28. 5. 2019

Féria

18.00

+ Lukáško

STREDA

29. 5. 2019

Féria

18.00

Prosba o zdravie tela a ducha, ochranu P. Márie pre manžela Jozefa

ŠTVRTOK

30. 5. 2019

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

(prikázaná) slávnosť

8.00

Za farnosť

18.00

+ brat Filip

PIATOK

31. 5. 2019

Féria

18.00

+ Anna, Ondrej, Anton, Alexander,
Bernát a Agnes

SOBOTA

1. 6. 2019

Sv. Justína, mučeníka

18.00

Poďakovanie za dožitých 90 r. života s prosbou o Božie požehnanie pre Zuzanu

NEDEĽA

2. 6. 2019

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.30

+ rodičia Ján, Anna a Jozef

09.00

Za farnosť

10.30

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 

18.00

+ rodičia Emília a Vavrinec,
bratia Štefan a Milan

 

 • V nedeľu 2. júna o 15.00 pozývame na detské stretko na faru.

 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 26.5. o 19.00 na fare.

 • V mesiaci máj pozývame každý deň na mariánsku pobožnosť o 17.30 hod.

 • Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami, ktorých obsahom je prosba za dobrú úrodu. V pondelok po sv. omši bude požehnanie polí.

 • Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch na Radvani Shekinah pozýva na modlitbu chvál a eucharistickú adoráciu v stredu 29.5. o 19.00 v kostole.

 • Od piatku sa modlíme novénu k Duchu Sv. v závere sv. omše. Novéna vyvrcholí v sobotu 8.6. o 18.00 turičnou vigíliou.

 • Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

 • Budúcu nedeľu o 10.30 je slávnosť 1. sv. prijímania. Stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov a bude v piatok po sv. omši v kostole. V sobotu o 9.00 sv. zmierenia pre deti a príbuzných.

   

 

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 19. 5. 2019

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

20. 5. 2019

Féria

18.00

Za Božie požehnanie a obrátenie
rodiny Gabriely

UTOROK
21. 5. 2019

Féria

18.00

+ Anka a z rodiny Mojžišovej

STREDA

22. 5. 2019

Féria
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

18.00

Za zdravie a božiu ochranu pre
Júliu a Viktóriu

ŠTVRTOK

23. 5. 2019

Féria

18.00

+ Anna a František

PIATOK

24. 5. 2019

Féria

18.00

+ manžel Roman

SOBOTA

25. 5. 2019

Féria

18.00

Za Božie požehnanie pre Martina a Lenku

NEDEĽA

26. 5. 2019

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.30

+ syn Vladimír a rodina_

09.00

Za farnosť

10.30

Poďakovanie za dožité jubileum s prosbou o Božie požehnanie a ochranu

18.00

+ Róbert Laubert (1.výr.)_


 

 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 26.5. o 19.00 na fare.

   

 • V mesiaci máj pozývame každý deň na mariánsku pobožnosť o 17.30.

   

 • Zbierka z nedele Dobrého pastiera bola 462,- €, ďakujeme za podporu našich seminaristov.

   

 • V nedeľu 2.6. o 10.30 je slávnosť 1. sv. prijímania, pamätajme v modlitbe na deti a ich rodiny.

   

 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 5. 5. 2019


 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

6. 5. 2019

Féria

18.00

Za dary Ducha Sv. pre dcéru a vnúčatá

UTOROK
7. 5. 2019

Féria

18.00

Za Božiu pomoc a zdravie pre Dominika, Janku a Romana

STREDA

8. 5. 2019

Féria

18.00

+ rodičia a starí rodičia

ŠTVRTOK

9. 5. 2019

Féria

18.00

+Anton, Alexander, Ondrej , Anna a Majo

PIATOK

10. 5. 2019

Féria

18.00

+ dcéra Ivetka

SOBOTA

11. 5. 2019

Féria

18.00

+ z rodiny Fekiačovej

NEDEĽA

12. 5. 2019

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.30

+ sestra Marta, Peter a Margita

09.00

Za farnosť

10.30

Za nové duchovné povolania pre Redemptoristov

18.00

Za Božie požehnanie a zdravie pre Mirka, Peťku a Simonka

 

 • Stretnutie birmovacov bude budúcu nedeľu 12.5. o 19.00 na fare.

 • V tomto týždni vás pozývame k modlitbe za duchovné povolania. Budúca nedeľa je nedeľa dobrého pastiera. Bude aj jarná zbierka na seminár.

 • Zbierka z božieho hrobu bola 767,- €. Odovzdali sme ju na biskupský úrad, ktorý tieto financie posiela ďalej na udržiavanie pútnických miest vo Svätej zemi. Veľkonočná zbierka bola 755,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

 • V mesiaci máj pozývame každý deň na mariánsku pobožnosť o 17.30 hod.

 • Centrum pre rodinu pozýva priaznivcov rodiny na DEŇ RODINY 18.5.2019. Začne sa slávnostnou sv. omšou v piatok 17.5. o 18:00 v katedrále v Banskej Bystrici. Sv. omšu bude celebrovať o. biskup Mons. Marián Chovanec v priamom prenose do rádia Lumen. V sobotu 18. mája pozývame celé rodiny do Parku pod pamätníkom SNP, kde budú pripravené voľnočasové aktivity. Oslavu Dňa rodiny zavŕšime v rámci sv. omše vo farskom kostole sv. Michala Archanjela na Fončorde o 11:00 hod. Viac informácií nájdete na nástenke.

 •  

 

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 28. 4. 2019

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

29. 4. 2019

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, sviatok

18.00

+ Margita a za obrátenie jej rodiny

UTOROK
30. 4. 2019

Féria

Sv. Pia V., pápeža

18.00

+ František

STREDA

1. 5. 2019

Féria

Sv. Jozefa, robotníka

18.00

+ Katarína, Viktor a Margaréta

ŠTVRTOK

2. 5. 2019

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

Poďakovanie za 80 rokov života s prosbou o Božie požehnanie pre celú rodinu

PIATOK

3. 5. 2019

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
sviatok

18.00

+ kňaz Jozef Frivaldský

SOBOTA

4. 5. 2019

Féria

sv. Floriána, mučeníka

18.00

+ rodičia Mária, Karol, Valéria, Jozef
a brat J
án

NEDEĽA

5. 5. 2019

 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.30

+ František, rodičia František a Mária,
Ján a Aurélia

09.00

Za farnosť

10.30

+ manžel Štefan a rodičia z oboch strán

18.00

+ manžel Dušan a rodičia z oboch strán


 

 • Dnes v nedeľu o 15.00 pozývame všetky deti od 6 rokov na detské stretko na faru.

 • Birmovanci majú stretnutie dnes večer o 19.00 na fare.

 • V týždni pred prvým piatok spovedáme pred sv. omšami od 17.30.

 • Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania. Prvý piatok – navštívime chorých; po sv. omši bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. V sobotu fatimská púť na St. Horách.

 • V mesiaci máj pozývame každý deň na mariánsku pobožnosť o 17.30 hod.

 • Rádio LUMEN pozýva na 15. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Termín konania púte: sobota 4. mája 2019. Informácie na výveske.

 • Kto si dnes uctí verejne vystavený obraz BM a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a vzýva Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pre seba alebo pre zosnulých.

 • Po 2. provinciálnej kapitule sa v našej provincii uskutoční od 1.7. viacero personálnych zmien. Dotkne sa to aj našej komunity na Radvani: P. Peter Slobodník odchádza za predstaveného do Podolínca, P. Peter Kvetan za kaplána do Frýdku (ČR). Novým členom komunity a predstaveným sa stane P. Róbert Režný. Správcom farnosti bude P. Jozef Mihok.

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
21. 4. 2019

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

22. 4. 2019

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

8.00

+ Jozef, Mária a rodičia

18.00

+ Jozefovia a Regína

UTOROK
23. 4. 201

VEĽKONOČNÝ UTOROK

18.00

+ Juraj, Viliam a Paulína

STREDA

24. 4. 2019

VEĽKONOČNÁ STREDA

18.00

+ Beáta

ŠTVRTOK

25. 4. 2019

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

18.00

+ Mária a Jozef, starí rodičia a strýko Jozef

PIATOK

26. 4. 2019

VEĽKONOČNÝ PIATOK

18.00

+ svokrovci a švagrovci

SOBOTA

27. 4. 2019

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

18.00

+ brat Martin

NEDEĽA

28. 4. 2019

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Nedeľa Božieho milosrdenstva

07.30

+ manžel Július a rodičia z oboch strán

09.00

Za farnosť

10.30

+ Mária a Július Trníkovi a starí rodičia

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Blaženku a zaťa Ivana

 • Do budúcej nedele slávime veľkonočnú oktávu,  nezaväzuje nás piatkové pokánie. Počas nej nespovedáme pred sv. omšami, iba na požiadanie. Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.

 • Novénu pred sviatkom Božieho milosrdenstva sa modlíme o 17.45.

 • Pozývame na detské stretko 28. 4. 2019 o 15.00 na faru.

 • Farnosť BB- Belvedér pozýva na slávnosť Božieho milosrdenstva, budúcu nedeľu 8. 4. na slávnostnú sv. omšu, ktorá sa začne o 15.00. Pred ňou bude modlitba korunky BM.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na upratovaní, príprave a samotnom slávení celého Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia…

 • Stretnutie detí s rodičmi pred 1. sv. prijímaním bude v piatok 26. 4. o 18.00 v kostole.

 • Birmovanci majú stretnutie v nedeľu 28. 4. o 19.00 na fare.

 • Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch na Radvani Shekinah pozýva na modlitbu chvál a eucharistickú adoráciu v stredu 24.4. o 19.00 v kostole.

 • Pozývame na chvály pre rodiny s deťmi v sobotu 27.4. o 16.00.

 • Priaznivcov zborovej speváckej hudby pozývame v sobotu 27. apríla 2019 o 19:00  na veľkonočný koncert z diel duchovnej hudby. Do nášho kostola zavíta zbor sv. Ladislava z Rajca. Vstupné na koncert je dobrovoľné.

 • Tu nájdete tlačivo na poukázanie 2% dane na podporu misijnej činnosti redemptoristov.

 

KVETNÁ NEDEĽA – 14. 4. 2019

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

15. 4. 2019

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

18.00

+ mamka Mária

UTOROK
16. 4. 201

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

18.00

Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre chvíle pôrodu pre Veroniku a jej bábätko

STREDA

17. 4. 2019

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA

18.00

+ Paulína

ŠTVRTOK

18. 4. 2019

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18.00

vlastný úmysel

PIATOK

19. 4. 2019

VEĽKÝ PIATOK

15.00

Slávenie utrpenia a smrti Pána

SOBOTA

20. 4. 2019

BIELA SOBOTA

20.00

Veľkonočná vigília

NEDEĽA

21. 4. 2019

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

07.30

Za Božie požehnanie pre rodinu Mikušovú

09.00

Za farnosť

10.30

+ Ondrej Machyniak, Janka a rodičia

18.00

+ mama Milada

 

 • V pondelok po sv. omši pokračuje kurz Život v Duchu pre prihlásených účastníkov.

 • Krížové cesty na Kalvárii ešte dnešnú nedeľu o 14.30 (po krížovej ceste nasleduje sv. omša) a na Veľký piatok o 10.00.

 • Prosíme ešte dnes o nahlásenie chorých k Veľkonočnej sv. spovedi. Navštívime ich do stredy.

 • V sobotu bola spoločná spoveď. Ďakujeme, že ste ju mnohí využili. Možnosť k sv. zmierenia pondelok až stredu v našom kostole od 17.30, tiež v katedrále v čase 9.00 – 18.00.

 • Upratovanie kostola bude v stredu po sv. omši. Ďakujeme za vašu pomoc...

 • Vzadu je možné si vziať rozpis bohoslužieb v B. Bystrici počas Veľkej noci.

 • Vzadu nájdete tlačivo na poukázanie 2% dane na podporu misijnej činnosti redemptoristov.

 • V stredu Veľkého týždňa 17. apríla 2019 o 19:00 pozýva farnosť BB - katedrála na hudobno-slovné rozjímanie: Sedem Spasiteľových slov na kríži. Slovné rozjímanie bude sprevádzať meditatívna hudba pre organ, husle, hoboj a spevácky zbor. Srdečne Vás pozývame. Viac informácií na plagáte na výveske.

   


 


 

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

 

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

 

Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie je omša svätenia olejov o 9.30 hod. Končí sa Pôstne obdobie a večernou sv. omšou začíname sláviť Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania.

Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18.00.

Poklona Sviatosti oltárnej v Getsemanskej záhrade bude po sv. omši do 21.00.

Kto sa zúčastní spoločného spevu Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť slávnu) počas adorácie Najsvätejšej Oltárnej sviatosti po večernej sv. omši, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

VEĽKÝ PIATOK

 

V dnešný deň je prísny pôst - iba jedenkrát sa možno dosýta najesť. Tento pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do 60. roka života. Zároveň je aj pôst od mäsa. Zdržiavanie sa jedenia mäsa zaväzuje tých, ktorý dovŕšili 14. rok života. V tento deň nemožno pôst od mäsa nahradiť iným skutkom pokánia.

O 8.00 sa budeme v našom kostole spoločne modliť posvätné čítanie a ranné chvály. Všetci ste pozvaní.

O 15.00 sa začnú obrady Veľkého piatku, po ich skončení bude v Božom hrobe vystavená Sviatosť Oltárna, na záver poklony o 19. 40 sa začneme modliť novénu pred sviatkom Božieho milosrdenstva a ukončíme poklonu.

O 20.00 krížová cesta, začneme pod evanjelickým cintorínom.

Kto sa nábožne zúčastní poklony kríža počas liturgie, môže získať úplné odpustky.

 

BIELA SOBOTA

 

O 8.00 spoločná modlitba liturgie hodín - posvätného čítania a ranných chvál.

Od 9.00 začne poklona Oltárnej sviatosti v Božom hrobe. Vzadu na stolíku je zoznam na adoráciu na Bielu sobotu. Prosíme vás aby ste sa už teraz zapisovali na jednotlivé hodiny.

O 15.00 novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva.

O 19.25 sa pomodlíme vešpery a ukončíme poklonu v Božom hrobe.

O 20.00 Veľkonočná vigília. Doneste si prosím sviečky, zabezpečené proti padaniu vosku na zem, (po obradoch požehnanie jedál).

Kto sa v tento deň zúčastní na obnovení krstných sľubov počas Veľkonočnej Vigílie, môže získať úplné odpustky.

 

5. PÔSTNA NEDEĽA – 7. 4. 2019

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

8. 4. 2019

Féria

18.00

+ Ján a Anna

UTOROK
9. 4. 2019

Féria

18.00

Za Božie požehnanie a obrátenie rodiny Gabriely

STREDA

10. 4. 2019

Féria

18.00

+ Ľudmila

ŠTVRTOK

11. 4. 2019

Féria

18.00

Za Božie požehnanie pre rodinu

PIATOK

12. 4. 2019

Féria

18.00

+ rodičia a súrodenci

SOBOTA

13. 4. 2019

Féria

18.00

+ starí rodičia a otec Ján

NEDEĽA

14. 4. 2019

KVETNÁ NEDEĽA

07.30

Za Božie požehnanie a zdravie pre deti s celou rodinou

09.00

Za farnosť

10.30

+ Mária a František Pufleroví

18.00

+ Mária a Tomáš


 

 • V pondelok po sv. omši pokračuje kurz Život v Duchu pre prihlásených účastníkov.

 • Spoločná spoveď pred Veľkou nocou bude v sobotu 13. 4. o 16.00. Rozpis spovedania pred sviatkami v katedrále nájdete na výveske.

 • Stretnutie detí s rodičmi pred 1. sv. prijímaním bude v piatok 12. 4. o 18.45 v kostole.

 • Krížovú cestu sa modlíme v piatok o 17.15. Krížové cesty na bystrickej Kalvárii tradične každú pôstnu nedeľu o 14.30, po krížovej ceste nasleduje (asi o 15.30) sv. omša.

 • Cez Pôstne obdobie možno získať úplné odpustky spoločnou modlitbou Krížovej cesty a v piatok po sv. prijímaní modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu.

 • Vzadu na stolíkoch nájdete rozpis bohoslužieb a pobožností na Veľkú Noc v Banskej Bystrici.

 • Vpredu na stole nájdete veľkonočné baránky upečené ručne vo farnosti Pavlovce nad Uhom. Zakúpením baránka môžete podporiť rozvoj pútnického areálu ku cti bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, odporúčaný dobrovoľný príspevok za 1 baránka je 8 eur.

 • Univerzitné pastoračné centrum Š. Moysesa Vás v stredu 10.4.2019 o 20,00 pozýva na besedu s Františkom Mikloškom a Miriam Lexmann na tému „Hlas kresťanov v Európe“. 

  Prostredníctvom rádia Lumen budú prebiehať rozhlasové duchovné cvičenia 11 – 13. 4. 2019. Bude ich viesť otec biskup Mons. Jozef Haľko. Časť programu bude aj v BB katedrále. Bližšie info na výveske.

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.