Ohlášky pred sobášom

Konferencia biskupov Slovenska dňa 17. 3. 2015 v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok: 

  1.  V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom. 
  2.  Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše. 
  3.  V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú. 

Manželstvo je nielen osobnou záležitosťou snúbencov, ale sa významne dotýka cirkevného a občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania. 

OHLÁŠKY SNÚBENCOV V NAŠEJ FARNOSTI

Ohlasujeme, že manželstvo chcú uzavrieť títo snúbenci.
Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. 
Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb. 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.