Birmovanie - známená udeľovanie sviatosti birmovania alebo samotnú sviatosť. Sviatosť birmovania posilňuje, dokončuje, zdokonaľuje krst. Pri vysluhovaní sviatosti birmovania biskup birmovanca pomaže posvätenou krizmou. Je to sviatostný znak: čím hlbšie vstupuje človek do spoločenstva Cirkvi, tým intímnejšie sa nalpĺňa Duchom Svätým.

 

Vysluhovateľom sviatosti je tradične a normálne biskup. Včlenenie do kresťanstva sa dialo kedysi etapovite, ako ešte dnes vysviacka kňaza. Dvaja kresťania laici vzali zodpovednosť za vieru dospelého katechumena a prihlásili ho na krst ako kmotrovci. Diakon ho obmýval krstnou vodou, kňaz pomazával svätým olejom,  biskup birmoval. - Keď sa vžil krst dietok, birmovanie sa odkladlo na neskorší čas, aby sa udelilo viacerým birmovancom naraz.

 

Milosť sviatosti birmovania spočíva v rozmnožení milosti posväcujúcej a v udelení Ducha Kristovho k plneniu úloh: v jednote s osotatnými kresťanmi prispievať k usutočňovaniu poslania Cirkvi vo svete. (Malý teologický lexikon)

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.